Đn giao thừa

 

Ta từng đi khắp sng cng biển

Tết đến no đu c nhớ nh

Rượu uống say mm nn chẳng biết

Hỏi bạn bao giờ xun mới qua

 

Bạn ta ngồi khc như mưa gi

Chẳng nhớ by giờ đang ở đu

Mười năm gc ni sng cng biển

Chẳng được g hơn một mối sầu.

 

o trận chứ đu no o mới

Sương gi nn mầu đ bạc phai

Tc tai buồn rũ che vầng trn

Nghe bản tnh ca chợt nhớ người

 

Qu người ở chỗ my v ni

Xun c hoa đo với nắng tươi.

Lu qu khng về thăm phố nhỏ

C nhớ thằng ta ở gc trời!

 

Trần Quang Thiệu