Đn giao thừa

(Updated 3/1/2018)

 

Ta từng đi khắp sng cng biển

Tết đến no đu c nhớ nh

Rượu uống say mm nn chẳng biết

Hỏi bạn bao giờ xun mới qua

 

Bạn ta ngồi khc như mưa gi

Chẳng nhớ by giờ đang ở đu

Mười năm gc ni sng cng biển

Chẳng được g hơn một mối sầu.

 

o trận chứ đu no o mới

Sương gi nn mầu đ bạc phai

Tc tai buồn rũ che vầng trn

Nghe bản tnh ca chợt nhớ người

 

Từ độ chia tay trn phố ni

Vẫn buốn hiu hắt đ người ơi

Lu qu khng về thăm xm nhỏ

C nhớ thằng ta ở gc trời?

 

Trần Quang Thiệu