Đưa Bạn Về Trời

(Tiễn đưa N.V.L.)

 

Ngày anh mất

Cali mưa thật buồn

Bạn bè cúi đầu thương nhớ

Chị Lộc cố ngăn ḍng nước mắt tuôn

 

Ngày anh mất

Mặt trời qua điểm xuân-phân

Mà thôi, quên đi bài thiên văn hàng hải cũ

Phù sinh, hơn 60 năm trần thế nợ nần.

 

Anh sẽ nhẹ như bông, trôi trên tầng mây trắng

Anh sẽ đi theo ánh sáng mặt trời

Ngân-hà cũng trong ṿng tay với

Và bây giờ anh bắt đầu những ngày vui.

 

Này bạn Lộc, ‘Thôi đi hỉ’.

Con Nai Tơ ngơ ngác ở đời

Trên đó đă có Đơn và Lang vừa tới

Chốn thiên đường các bạn hăy rong chơi.

 

Trần Quang Thiệu

3/20/2005